Lelie zorggroep-arts Kees Goedhart geridderd wegens verdienste palliatieve zorg

Lelie zorggroep-arts Kees Goedhart geridderd wegens verdienste palliatieve zorg

Lelie zorggroep-arts Kees Goedhart geridderd wegens verdienste palliatieve zorg

'Uw visie voor de palliatieve zorg is de basisversie geworden voor uw vak.' Met deze woorden onderstreepte burgemeester Ronald Schneider van de Gemeente Barendrecht donderdag tijdens onze leiderschapsdag waarom Kees Goedhart werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onze onlangs gepensioneerde Specialist Ouderengeneeskunde werd geroemd als 'inspiratiebron' voor vele zorgcollega's. Zijn werk heeft invloed gehad op het denken over en werken in de palliatieve zorg in het hele land, mede door de vorming van het netwerk palliatieve zorg en de leerhuizen palliatieve zorg. Zijn invloed ging zelfs buiten de landsgrenzen dankzij zijn inzet voor een ziekenhuis in Rwanda.

We zijn blij en dankbaar dat Kees die visie uitdacht én in praktijk bracht binnen zijn werk bij onze organisatie. Enige tijd geleden ging hij met verdiend pensioen. In de wetenschap dat zijn nalatenschap voor de zorg blijft en in goede handen is.

Eind jaren negentig werd Kees Goedhart, door zijn grote kennis en ervaring, een van de eerste consulenten palliatieve zorg. Zijn passie en kunde waren van grote waarde en steun voor vele huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en specialisten binnen ziekenhuizen. Kees heeft heel zijn leven besteed aan de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen en de positie van de palliatieve geneeskunde in het bijzonder. Naast zijn werk heeft hij zich ingezet voor de doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg voor stervende mensen. "Uw visie voor de palliatieve zorg heeft artsen en verpleegkundigen in heel Nederland geïnspireerd", aldus de burgemeester. 

Kees Goedhart heeft een grote bijdrage geleverd aan de maatschappelijke bewustwording rondom palliatieve zorg en de verbinding van samenwerkende partijen hierin. Hij heeft een toonaangevend netwerk opgezet en daarmee de palliatieve zorg structureel verbeterd. Door zijn consistente bijdrage in de samenwerking met artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden en beleidsmedewerkers heeft hij velen geholpen een stap verder te denken en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen in het doorontwikkelen van palliatieve zorg en de kwaliteit ervan.

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg

Kees Goedhart richtte de stichting 'Leerhuizen Palliatieve Zorg' op. Sinds 2004 organiseert deze stichting regionaal en landelijk cursussen en workshops. Door zijn ervaring, vakkennis en onderwijskundige talenten is hij een inspirerende docent palliatieve zorg geweest voor artsen en verpleegkundigen.

In 2009 werd Kees Goedhart voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam (NPZR) en omstreken. Mede door zijn inzet is het NPZR een succesvol en toonaangevend netwerk geworden. Dit netwerk heeft bijgedragen aan een structurele verbetering van de palliatieve zorg in verpleeghuizen en in de eerstelijnszorg.

Zorg voor Kwetsbaren in Rwanda

De betrokkenheid van Kees Goedhart bij zijn medemens bleef niet binnen de Nederlandse grenzen. Hij heeft zijn kennis en vaardigheden ingezet om in ontwikkelingslanden de erbarmelijke omstandigheden van ouderen te verbeteren. Dankzij een samenwerking tussen een aantal Nederlandse zorgorganisaties wordt in Rwanda sinds 2011 een ziekenhuis ondersteund in de vorm van onderwijs aan plaatselijke verpleegkundigen en artsen. "Zijn werkzaamheden zijn van bijzonder grote waarde voor de samenleving, zelfs tot buiten de grenzen, zoals in het ziekenhuis in Rwanda," aldus de burgemeester. Zijn inzet zorgde ervoor dat veel zorgorganisaties belangeloos participeren in dit mooie project. Kees Goedhart is heel zijn leven betrokken geweest bij het ziekenhuis in Rwanda als arts en docent. Hij is dan ook nog steeds van grote betekenis voor de mensen daar.

Pensioen

Op 16 januari van dit jaar is de heer Goedhart met pensioen gegaan. Toch doet hij tot aan de naderende zomervakantie op afroep nog advieswerk voor Lelie zorggroep, met name op het gebied van palliatieve vraagstukken en ontwikkelingen. Wij feliciteren Dr. Kees Goedhart met zijn welverdiende onderscheiding en danken hem voor zijn jarenlange toewijding en bijdrage aan de gezondheidszorg.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.