Missie en Visie | Agathos thuiszorg

Sliedrecht 2

Missie en Visie

Agathos is een christelijke thuiszorgorganisatie op reformatorische grondslag. De Bijbel, het woord van God, vormt de basis van waaruit de medewerkers van Agathos werken. Galaten 6 vers 10 benoemt de motivatie waaruit wij onze zorg willen bieden. Agathos is het oud-Griekse woord voor ‘goed doen'. Agathos beoogt het goede, in de vorm van zorg en diensten vanuit reformatorisch perspectief, te zoeken voor allen. Agathos heeft bijzondere aandacht voor het ‘goed doen' aan haar geloofsgenoten.

De identiteit van Agathos komt tot uitdrukking in de volgende visie op het leven, de cliënt en de zorgverlening:

  • God geeft en neemt het leven. Het nemen van het leven, maar ook het nodeloos rekken van het leven komt de mens niet toe. De zorgverlener streeft naar liefdevolle en professionele zorg rondom een waardig levenseinde.
  • Mensen hebben zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" is de Bijbelse opdracht.
  • Ieder mens heeft recht op een warme en respectvolle bejegening, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of dergelijke.
  • De zorgverlener verricht zijn/haar werk op een professionele manier.
  • De zorgverlener houdt rekening met en heeft respect voor de (christelijke) identiteit van de cliënt en neemt deze mee in de zorgverlening.

Aandacht voor identiteit

De zorgverleners van Agathos hebben niet alleen oog voor de leefsituatie en ziekte van de cliënt maar er is in de zorgverlening ook aandacht voor zingeving en geloof. Ook in het teamoverleg komen naast de zorginhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde. De zorg op zondag wordt zo gepland dat er zoveel mogelijk ruimte over is voor zondagsrust voor de zorgverlener en voor de cliënt.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.