Verpleging en verzorging

Sliedrecht 2

Verpleging en verzorging

We verzorgen onszelf vaak zonder er bij na te denken. Pas bij lichamelijke klachten, bij ziekte of belemmeringen vanwege ouderdom wordt dit minder vanzelfsprekend. Het kan dan zelfs nodig zijn om hier hulp bij te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg.

Onze zorgverleners helpen dagelijks mensen bij hun persoonlijke verzorging en bieden verpleegkundige zorg. Voor kortere of langere tijd en verschillend van enkele keren per week tot een aantal keer per dag.

Hoe wij te werk gaan

De zorgverlener gaat met u en uw eventuele mantelzorg in gesprek over wat u zelf nog kunt en waarbij u hulp wenst. De zorg kan snel ingezet worden. Wij werken met kleine teams en elke cliënt heeft een vast aanspreekpunt in het team.

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij:

  • Douchen
  • Steunkousen aantrekken
  • Aankleden
  • Eten en drinken

Bij verpleegkundige zorg kunt u denken aan:

  • Pijnbestrijding
  • Wondverzorging
  • Stomazorg
  • Medicijnen geven
  • Katheterzorg
  • Inbrengen van een maagsonde

Naast het bieden van de thuiszorg adviseert de medewerker ook over hoe u het beste kunt omgaan met uw beperkingen. Waar nodig stemmen we af met de huisarts en / of specialisten en andere zorgverleners. Ook kan er bemiddeld worden bij de inzet van vrijwilligers en wordt u geïnformeerd over therapie of mogelijke hulpmiddelen waarmee u sommige dingen weer zelf kunt doen.

Indicatie en kosten

Financiering via de zorgverzekeringswet

Onze wijkverpleegkundige stelt aan de hand van de informatie uit het intakegesprek een indicatie. Met deze indicatie, wordt de zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage.

Financiering van de langdurige complexe zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) is de instantie die hiervoor de zorgbehoefte indiceert. Agathos kan u indien gewenst ondersteunen met het aanvragen van de juiste indicatie. Via het Centraal Administratiekantoor (CAK) betaalt u een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage aan de overheid voor de ontvangen zorg. De hoogte hiervan kunt u berekenen op www.hetcak.nl.

Wanneer u de zorg zelf wilt betalen of deze wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb), dat kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U ontvangt periodiek een factuur voor de geleverde zorg. Hier vindt u de PGB en particuliere tarieven voor 2018.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over deze verschillende vormen van financiering van zorg.

Contact en aanvragen

Om thuiszorg te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek. Zo nodig komen we meteen voor het eerste zorgmoment.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.