Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang | Agathos thuiszorg

zeker in huis kampen

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Per 1 januari is de Wet zorg en dwang van toepassing in plaats van de Wet BOPZ. Deze nieuwe wet gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg door zorgverleners bij cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Nee, tenzij…

Zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. Het uitgangspunt is zo min mogelijk onvrijwillige zorg. Pas als er echt geen alternatieven zijn, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet vervolgens wel regelmatig worden geëvalueerd.

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, betekent dit niet meer meteen dat u of uw naaste moet worden opgenomen op een gesloten afdeling. Ook op ‘open’ afdelingen in verpleeghuizen is het mogelijk om onvrijwillige zorg toe te passen. In de toekomst kan dit mogelijk zelfs ook in de thuissituatie. 

Wanneer?

Als er uit de evaluaties volgt dat er geen alternatieven zijn en het ernstige nadeel voor u of uw naaste blijft bestaan, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan en met u, of, bij wilsonbekwaamheid, met uw vertegenwoordiger worden besproken.

Op de website Dwang in de zorg vindt u brochures waarin de Wet zorg en dwang voor diverse doelgroepen wordt uitgelegd.

Cliëntvertrouwenspersonen

Bent u het niet eens met de toepassing van de onvrijwillige zorg? Dan gaat u uiteraard eerst in gesprek met de zorgverleners. Als u er samen niet uitkomt, is er de cliëntvertrouwenspersoon.
Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Lelie zorggroep en komt op voor de belangen van u en uw naaste.

Aan Lelie zorggroep zijn de volgende personen toegewezen:

Regio Rotterdam

Uitvoering door: LSR

1.       Janina Langbroek

Telefoon: 06 - 216 989 03

Mail: j.langbroek@hetlsr.nl

2.       Marijke Mulder

Telefoon: 06 - 151 278 74

Mail: m.mulder@hetlsr.nl

 

Regio Zeeland/Brabant

Uitvoering door: LSR

1.       Antje Walhout

Telefoon: 06 - 216 435 86

Mail: a.walhout@hetlsr.nl

2.       Wilma van Beek

Mail: m.vanbeek@hetlsr.nl

 

Regio Zwolle

Uitvoering door:  LSR

1.       Jeanet de Fluiter

Telefoon: 06 - 213 933 05

Mail: j.defluiter@hetlsr.nl

2.       Margreeth Rebers

Telefoon: 06 - 213  51 22

Mail: m.rebers@hetlsr.nl

 

Regio Utrecht/Betuwe

Uitvoering door: Zorgstem
Telefoon: 088 - 678 10 00
Mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Regio Drenthe

Uitvoering door: Quasir
Telefoon: 085 - 4874012
E-mail: cvp@quasir.nl


Regio Apeldoorn/Zutphen

Uitvoering door: Zorgbelang
Telefoon: 088 - 929 40 99
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.