Vrienden van Agathos | Agathos thuiszorg

Gouda 2b

Vrienden van Agathos

Wij geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan. 

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Het aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder liefdevolle zorg.

Wat wij doen?
De Vrienden van Agathos ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Agathos. Onze vriendennetwerken zijn lokaal opgezet. Zo is er om ieder team een kring van vrienden; mensen die vriendschappen sluiten door het werk te waarderen, te steunen of zich vrijwillig inzetten. Dat kan variëren van het doen van vrijwilligerstaken, het inschakelen van het eigen netwerk of meer mogelijk maken door een financiële bijdrage.

Stichting Vrienden van Lelie zorggroep
Het netwerk van de Vrienden van Agathos is onderdeel van de Stichting Vrienden van Lelie zorggroep. Onder Stichting Vrienden van Lelie zorggroep vallen ook:
Vrienden van Curadomi
Vrienden van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn

Maak meer mogelijk
Ga naar vriendenvanagathos.nl om te zijn hoe jij meer mogelijk kunt maken! Hier vind je naast onze lopende projecten ook hoe jij kunt helpen als particulier, als ondernemer en als kerkelijke gemeente. Daarnaast lees je meer over de sprekers (en onderwerpen) die wij aanbieden om bij u in de gemeente te spreken.

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.