Palliatieve verpleging

Sliedrecht 2

Palliatieve verpleging

U heeft van uw specialist te horen gekregen dat u een ongeneeslijke ziekte heeft. In het ziekenhuis of na thuiskomst uit het ziekenhuis kunnen er veel vragen en emoties naar boven komen. U kunt er dan voor kiezen om een gesprek aan te vragen met een verpleegkundige palliatieve zorg om te praten over uw ziekte, over de periode die u in het ziekenhuis heeft doorgebracht of over bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Een verpleegkundige van Agathos thuiszorg kijkt samen met u hoe u de tijd die u nog heeft zo goed en aangenaam mogelijk kunt doorbrengen.

Hoe wij te werk gaan

Agathos thuiszorg biedt palliatieve zorg aan huis. Deze thuiszorg is speciaal bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die graag thuis willen blijven wonen tot het einde van hun leven. Bij het geven van de zorg streven wij ernaar de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden. Dit doen wij door:

  • Pijn- en symptoombestrijding
  • Emotionele/psychische ondersteuning
  • Ondersteuning op het gebied van zingeving en geloof
  • Hulp bij het afscheid nemen van uw dierbaren
  • Samen te werken met andere professionals voor zoveel mogelijk leefcomfort in de laatste dagen van het leven.

Hierbij staan de wensen van u en uw naasten centraal. ''Palliatief'' is afgeleid van het woord "pallium" wat mantel betekent. Wij proberen de zorg zo te verlenen dat u deze ervaart als een beschermende mantel. De zorg kan een paar dagen, enkele weken of een paar maanden duren.

Verzorging en ondersteuning

Wij staan met onze zorg om u heen tot het einde van uw leven. Op grond van de Bijbel, de grondslag van onze organisatie, wijzen wij handelingen af die het leven bewust moeten verkorten. Wij kunnen en willen daarom niet meewerken aan euthanasie. Wel geven wij u tot het laatst toe de liefdevolle zorg die u nodig heeft. Ook de mensen die betrokken zijn bij u en u verzorgen, kunnen hulp van Agathos krijgen. Met praktische hulp en emotionele ondersteuning helpen we hen om de zorg zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Indicatie en kosten

Financiering via de zorgverzekeringswet

Onze wijkverpleegkundige stelt aan de hand van de informatie uit het intakegesprek een indicatie. Met deze indicatie, wordt de zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage.

Financiering van de langdurige complexe zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Deze zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) is de instantie die hiervoor de zorgbehoefte indiceert. Agathos kan u indien gewenst ondersteunen met het aanvragen van de juiste indicatie. Via het Centraal Administratiekantoor (CAK) betaalt u een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage aan de overheid voor de ontvangen zorg. De hoogte hiervan kunt u berekenen op www.hetcak.nl.

Wanneer u de zorg zelf wilt betalen of deze wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb), dat kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U ontvangt periodiek een factuur voor de geleverde zorg.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over deze verschillende vormen van financiering van zorg.

Contact en aanvragen

Om zorg te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek. Zo nodig komen we meteen voor het eerste zorgmoment.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.